logo

Fundacja Urgo

Grupa URGO zawsze stawia edukację w centrum swojej działalności, dążąc do poprawy jakości życia pacjentów na całym świecie. Wieloletnie doświadczenie firmy w obszarze leczenia ran, a także ciągłe dbanie o potrzeby pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, stale nas motywuje do dalszego zaangażowania i rozwoju naszej firmy.

Fundacja jest niezależną organizacją non-profit. Współpracuje z pracownikami ochrony zdrowia, organizacjami pacjenckimi i towarzystwami naukowymi, prowadząc działania w następujących obszarach:


Pomoc dzieciom
z pęcherzowym
oddzielaniem się
naskórka

Fundacja angażuje się w walkę z rzadką chorobą genetyczną skóry – Epidermolysis Bullosa (EB). Dotyka ona dzieci na całym świecie. O chorych mówi się 'dzieci motyle’, bowiem przy każdym mechanicznym urazie – nawet tak delikatnym jak dotyk – na skórze dziecka pojawiają się pęcherze, skóra się złuszcza i powstaje otwarta rana. Wiedza na temat EB pozostaje ograniczona i niestety wciąż nie ma leku na tę chorobę.

W 2017 roku Fundacja URGO była sponsorem Konferencji EB Polska, dotyczącej aktualnego stanu chorych na EB w Polsce oraz identyfikacji ich potrzeb.

Przykładowe projekty

szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia z najskuteczniejszych sposobów opieki nad ciężkimi i przewlekłymi ranami

darowizny wysoce zaawansowanych technicznie opatrunków do leczenia ran

szkolenia dla rodziców i opiekunów mające na celu poszerzenie wiedzy na temat samodzielnej opieki nad chorymi dziećmi w domu

Leczenie ran
przewlekłych

W obliczu wyzwań związanych z opieką zdrowotną, takich jak zespół stopy cukrzycowej lub owrzodzenia kończyn dolnych, Fundacja URGO prowadzi działania edukacyjne związane z profilaktyką, a także inicjatywy zwiększające świadomość nt. tych schorzeń wśród pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

Zespół stopy
cukrzycowej

Stopa cukrzycowa jest jednym z najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Cukrzyca dotyka 425 milionów ludzi na całym świecie, a według szacowań, od 19 do 34% pacjentów z cukrzycą zostanie dotkniętych zespołem stopy cukrzycowej.

Zapobieganie jest kluczem do uniknięcia powikłań związanych z cukrzycą. W tym kontekście Fundacja URGO angażuje się w pomoc pracownikom ochrony zdrowia w celu skuteczniejszego leczenia owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej.

Owrzodzenia
kończyn dolnych

Podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników ochrony zdrowia w zakresie właściwego stosowania kompresji medycznej w celu poprawy leczenia owrzodzeń żylnych kończyn dolnych.

210 dni to średni czas potrzebny na wyleczenie owrzodzenia goleni*, co oznacza 210 dni bólu, izolacji i ograniczonej sprawności ruchowej dla pacjentów. Powstałe w ten sposób pogorszenie jakości ich życia może mieć poważne skutki zarówno psychologiczne jak i społeczne.

Skrócenie czasu gojenia owrzodzeń kończyn dolnych jest niezwykle istotne, ponieważ każdy dzień bez ran ma ogromne znaczenie dla pacjentów. Przy odpowiednim leczeniu, w tym terapii kompresyjnej, poprawiającej powrót krwi żylnej, czas gojenia może zostać znacznie zredukowany.

*Sprawozdanie dla Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego i Parlamentu w sprawie zmian kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz dochodów w 2014 r. (ustawa z dnia 13 sierpnia 2004 r.), lipiec 2013 r.

Leczenie bólu

Fundacja URGO współpracuje z opiekunami, prowadząc inicjatywy podnoszące świadomość, w celu leczenia ostrego i przewlekłego bólu m.in. dzięki przezskórnej elektroterapii.

Fundacja, współpracując z profesjonalistami medycznymi, wspomaga edukację oraz szkolenia nt. leczenia bólu przez przezskórną elektroterapię,
m.  in. poprzez:

  • organizacje konferencji i sympozjów dla pacjentów i opiekunów oraz specjalistów medycznych,
  • przygotowywanie webinarów dla farmaceutów i innych profesjonalistów medycznych.

Badania naukowe

Fundacja URGO, która uczyniła badania naukowe jednym z filarów swojej działalności, jest zaangażowana w pogłębianie wiedzy na temat opieki nad pacjentem, zarówno w przypadku zaburzeń dotykających dużą część populacji, jak i chorób rzadkich, promowanie edukacji i opracowywanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb pacjentów.

Zaangażowanie Fundacji w badania naukowe obejmuje dotychczas m.in.:

  • nagradzanie naukowców lub pomoc zespołom badawczym w kontynuowaniu pracy, przyznając im nagrody naukowe,
  • przyznawanie corocznych stypendiów naukowych studentom i naukowcom po doktoracie, pracującym w instytucji badawczej.